SKUTECZNA KOMUNIKACJA

CO? GDZIE? KIEDY? DO KOGO?


Każdy z nas marzy o takiej sytuacji, gdy chce być zrozumianym i wysłuchanym. I nie ma znaczenia, czy są to relacje prywatne czy biznesowe. Zawsze zależy na dialogu - na mówieniu i słuchaniu.

Jak zatem dialog uczynić najbardziej owocnym?

Sposobów jest wiele. My w naszej pracy korzystamy między innymi z narzędzi Design Thinking i narzędzi Coachingowych, by poznać intencje kleintów jednocześnie ucząć ich, jak z tych narzędzi korzystać.

DESIGN THINKING

Czym jest Design Thinking? Wyjątkowo dobrą metodą na szukanie i wdrażanie nowych rozwiązań w kontekście np. tworzenia nowych usług, wprowadzania na rynek nowych produktów, kreowania przekazu marketingowego. A wyjątkowość Design Thinking bierze się z połączenia 5 elementów, które razem tworzą pełny cykl - od obserwacji po testy wstępnego rozwiązania.


Kiedy my korzystamy z Design Thinking'u?

W zasadzie z poszczególnych narzędzi wchodzacych w skład Design Thinking'u zawsze na początku projektu. I albo jest to praca wewnętrzena zespołu, albo praca z klientem przy zbieraniu wysztkich wymagań koniecznych do jak najlepszego wykonania zlecanego nam zadania.

Jeśli Klient decyduje się ta taką metodę zbierania danych o swoim projekcie, to narzędzia jakie pozna w czasie wspólnej pracy może także wykorzystywać przy innych okazjach. Korzyście są więc podwójne.

NARZĘDZIA COACHINGOWE

W procesie coachingowym, coach oprócz uważnego słuchania i zadawnia tzw. mocnych pytań może także skorzystać z różnych narzędzi pomagających klientowi (coachee) określić jasno cel i znależć razem z coachee potrzebne rozwiązania do osiągnięcia celu.

Narzędzie, które między innymi wykorzystujemy do pracy z klientem jest rozmowa/zajęcia warsztatowe przeprowadzone według modelu GROW.

Jak takie spotkanie wygląda?
Pierwszy etap to doprecyzowanie celu (ang. Goal). Następnie rozmowa dotyczy obecnej sytuacji (a.g Reality). Potem następuje omówienie opcji/przeszód (ang. Option/Obstackles). Koniec spotkania, to wybór kroków (ang. Way), które pozwolą osiągnąć zamierzony cel.
W ten sposób zebrane dane pozowalają nam na lepsze rozpoznanie potrzeb klienta.Osobą odpowiedzialna za bieranie informacji i prowadzenia warsztatów dla naszych Klientów jest Natalia Karwacka
- dyplomowany coach SWPS, certyfikowany project manager z trzech metod prowadzenia projektów: Scrum, Prince 2, ITIL. Więcej informacji znajduje się na stronie www.wytworniasukcesu.pl.


Wytwornia Sukcesu - Studio rozwoju i coachingu.